เฟืองตรง

คำค้นหา :

 

เฟืองตรง เป็นเฟืองที่มีการใช้งานกันมากที่สุดในบรรดาเฟืองชนิดต่างๆ เป็นเฟืองที่มันฟันขนานกับแกนหมุนและใช้ในการส่งกำลังจากเพลา หนึ่งไปยังเพลาหนึ่ง เฟืองตรงส่วนมากจะน้ำมาใช้ในระบบส่งกำลัง